Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu http://www.elearning.computer

Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług szkoleniowych poprzez http://www.elearning.computer.
1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest CEDEGO – Adam Sikora z siedzibą w Łodzi 91-222 ul. Szczecińska 74, NIP: 7261655703, REGON: 473245620.
2. Administrator danych stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionych osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną, a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego zamówienia, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w realizacji złożonego zamówienia, obecnie jest to PayU oraz nasza księgowość.
5. Nasz serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:
• poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
• poprzez informacje gromadzone na platformie związane z realizacją etapów kursów.
6. Dane podane w formularzu są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza lub w celu realizacji konkretnego elementu wchodzącego w skład usługi, jak np.:
• wystawienie certyfikatu zawierającego wymagane przez przepisy prawa dane;
kontakt z klientem w celu przekazania informacji dotyczących realizacji kursu.
7. Zakres przetwarzania danych osobowych:
• podczas tworzenie konta użytkownika zbieramy takie dane jak: imię i nazwisko, email, miejsce i datę urodzenia. Dane takie jak imię, nazwisko, data, miejsce urodzenia są przetwarzane tylko i wyłącznie do celu realizacji kursu (przygotowanie zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz do prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń, co jest wymogiem prawnym stawianym przez odpowiednie organy kontrolujące);
• adresy email gromadzone są w celu przekazywania informacji na temat realizowanego kursu;
• gromadzone i przetwarzane będą dane potrzebne do wystawienia faktur; wgląd do wystawionych przez nas faktur ma nasza księgowość.
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane i udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmówienia ich podania, nie będziemy w stanie zrealizować złożonego zamówienia.
11. Administratorem Danych Osobowych przekazanych w procesie płatności poprzez serwis PayU jest PayU S.A. (z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495). Gromadzone dane przetwarzane są w celu realizacji płatności. Firma ta przetwarza Twoje dane zgodnie z zapisami własnej polityki w zakresie ochrony danych osobowych.
12. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez CEDEGO –Adam Sikora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności.
13. Szyfrowanie połączenia podczas komunikacji z użytkownikami następuje za pomocą protokołu SSL.
14. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

Last modified: czwartek, 6 grudnia 2018, 2:48